Banner events

Verzorging seniorenmiddag 70 jaar Bloemencorso Zundert

Tijdens het corsofeest, dat dit weekend losbarst, presenteren wij tijdens de seniorenmiddag op dinsdag het muziekgezelschap de Zurrugdagerdurbij Band.

Deze zesmansformatie staat garant voor een gezellig feestelijk repetoire, van Sonneveld tot Los Lobos en meezingers van 'overzee' en wijlen plaatselijke sing- en songwriter Drik de Bruijn.

We zien u graag in Zundert Zonnewende dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur.

'Zurrug da ger dur bij bent'!!